Ladění básní II: čas pro poezii a učitele českého jazyka a literatury

1. listopad 2019
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ladění básní II: čas pro poezii a učitele českého jazyka a literatury

Padesátka účastníků a účastnic se sešla 21. října na třetím ročníku podzimní konference “Ladění” zaměřené na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskutečnila ve zlínské Alternativě v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Program byl tradičně velmi pestrý, hravý, inspirativní a nabídl řadu způsobů, jak přistupovat k vyučování poezie. V dopolední části představila Gabriela Zelená Sittová s Janou Machalíkovou inspirativní texty sloužící k přednesu na školách a náměty pro práci s nimi. Následoval workshop Markéty Vondráškové a Markéty Hrozové s ukázkami žákovských filmů. Celý blok doplnil recitál poezie a hudby, prožitková interpretace uměleckých děl.

V odpolední části pedagogové diskutovali o možnostech interpretace textů v hodinách školní literární výchovy. Diskusním panelem o síle a kráse mluveného slova provázeli Ondřej Hník, Gabriela Zelená Sittová, Jana Machalíková, Markéta Vondrášková společně s moderátorkou akce Hanou Lavičkovou.

Ladění básní II

Cestou od námětu k filmu_26_11_2019

Výchova filmem aneb Od námětu k filmu