Ladění básní 2018 aneb Jak vzbudit nadšení pro poezii v našem školství

30. říjen 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ladění básní 2018 aneb Jak vzbudit nadšení pro poezii v našem školství

Šedesátka účastníků se sešla poslední říjnový čtvrtek na druhém ročníku podzimní konference “Ladění” zaměřené na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskutečnila ve zlínské Alternativě v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Akce byla určena především učitelům českého jazyka a literatury středních škol, 2. stupně základních škol a školním knihovníkům. Tématem letošního ročníku bylo představení cest ke smysluplné práci s poezií v hodinách českého jazyka.

Program byl velmi pestrý, hravý, inspirativní, nabídl celou řadu způsobů, jak přistupovat k vyučování poezie v našich školách. V úvodní části vystoupila majitelka nakladatelství Meander Iva Pecháčková, která se podělila o radosti i strasti s vydáváním umělecky ceněné knižní produkce. Velké nadšení vzbudil v dopolední části svou osobitou autorskou poezií zlínský rodák, básník, malíř, fotograf, hudebník a divadelník Petr Nikl.

O zkušenostech s recepcí, interpretací a výukou poezie dále pohovořili respektovaní didaktikové literární výchovy Jaroslav Vala a Ondřej Hník. Středoškolská učitelka a lektorka seminářů pro učitele Linda Wiedermannová zúčastněným pedagogům představila poznatky z hodin a postup, jak dobrodružně pracovat s významovým děním básně.

K poetické atmosféře konference přispěly umělecké vstupy propojující jednotlivá vystoupení v pásmo otevřené komunikace všech účastníků – pedagogů, odborníků, umělců i veřejnosti a hudební doprovod v režii Adély a Lubicy Spurné. Všechny části programu vtipně a noblesně propojila moderátorka akce Hana Lavičková.

V čem byla konference pro účastníky přínosná a jak získané poznatky využijí v praxi? Učitelé si pochvalovali, že odcházejí s  novou motivací, nadšením pro poezii a odvahou více ladit také své žáky na poetickou strunu. Oceňovali zejména hravost, rozmanitost, inspirativnost, hudební doprovod a energie celé akce.