KyberDĚTI v sítích: série webinářů o kybernetické bezpečnosti pro pedagogy i rodiče

5. květen 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
KyberDĚTI v sítích: série webinářů o kybernetické bezpečnosti pro pedagogy i rodiče

Zlínský kraj zve v červnu 2021 na šest vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost online výuky, internetu, online predátory, kyberšikanu. Vzdělávání se uskuteční v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

V současné době všemožných opatření, která omezují přirozené lidské kontakty, jsou žáci/žákyně mnoho hodin denně upoutaní ke svým počítačům, tabletům a chytrým telefonům. Distanční výuka a protiepidemická opatření přináší možná výhody jako je rychlejší digitalizace českého školství, ale i vzrůstající riziko nebezpečí ukrytých na internetu. Ani učitelé, nuceni se rychle přizpůsobit situaci, nemají o hrozbách celosvětové sítě dostatečné povědomí.

„Co vše nás může v online prostoru potkat? Jak se bezpečně pohybovat v kybersvětě? To jsou aktuální a zásadní otázky dnešní doby, které by měly zajímat všechny rodiče,“ vysvětlila krajská radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová. „Pro podporu pedagogických pracovníků na základních a středních školách, školních poradenských pracovišť i samotných rodičů jsme připravili sérii webinářů zaměřených na témata související s internetovou bezpečností. Budeme rádi, když se jich zúčastní co nejvíce lidí, kteří jsou dětem poblíž, a mohou jim být průvodci ve virtuálním prostředí a světě sociálních sítí“, dodala Zuzana Fišerová.

Vzdělávací akce se uskuteční prostřednictvím aplikace MS Teams. Lektory budou doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., oba z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Webináře pro pedagogické pracovníky:

  • 8. 6. 2021, 14.30 h – Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky
  • 15. 6. 2021, 14.30 h – Online predátoři
  • 22. 6. 2021, 14.30 h – Kyberšikana a kybernetická agrese

KyberDĚTI v sítích – přihlašovací formulář pro pedagogické pracovníky – registrace je nutná do 2. 6. 2021.

Webináře pro rodiče:

 

V případě nefunkčnosti formuláře či jakýchkoliv dalších dotazů se prosím obracejte na Mgr. Jitku Šimkovou (e-mail: jitka.simkova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 745, 731 555 064).