KyberDĚTI v sítích: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky

11. červen 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
KyberDĚTI v sítích: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje uspořádal v tomto týdnu první ze série webinářů pro pedagogy a rodiče. Tentokrát na téma rizik spojených s internetem a bezpečnosti online výuky. Lektory byli doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., oba z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V úterý 8. června se přes sto pedagogů a pedagožek zúčastnilo vzdělávací akce prostřednictvím aplikace MS Teams. O den později se připojila padesátka rodičů. V první části úvodního webináře lektoři zmiňovali rizika spojená s online výukou, k jakým incidentům došlo v českém školském prostředí a čeho se vyvarovat. V druhé části se zaměřili na konkrétní případy v kyberprostoru, týkající se dětí a dospívající mládeže. Co všechno v online prostředí zažívají, s jakými jevy se setkávají, jaké sociální sítě využívají, navštěvují.

„Víme, že škola má povinnost pro žáky a učitele zajistit bezpečné prostředí a tématu kybernetické bezpečnosti věnujeme velkou pozornost. Ještě před uzavřením škol na podzim loňského roku jsme vytvořili DigiCovid tým osmi lektorů, kteří proškolili pedagogy v desítkách středních škol v kraji. Dlouhodobě usilujeme o zvyšování dovedností pedagogických pracovníků a žáků v oblasti digitálních kompetencí. Stejně tak je ale důležitá role rodičů. Proto jsme se rozhodli připravit webináře „na míru“ cílovým skupinám a uspořádat pro ně druhý webinář, který zpracovává stejné téma, ale z rodičovského úhlu pohledu,“ sdělila krajská radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Některé z myšlenek, které zazněly:

  • hlavní problémy, které se v českých školách při online výuce vyskytují (málo expertního personálu v oblasti IT, nevhodné nástroje pro realizaci e-learningu, nedodržování bezpečnostních standardů, nadměrné sdílení osobních údajů žáků i pedagogů, potenciální rizika – kybernetická agrese, průniky cizích osob do vzdělávacích lekcí, šíření internetem),
  • děti jsou díky lockdownu frustrované, frustraci si vybíjejí „online zlobením“, buďme velkorysí!,
  • rizikové aplikace (TikTok, Snapchat, Discord, Tellonym, Roblox, Minecraft), challenges (výzvy, které nabádají k nebezpečnému chování),
  • dominantní témata řešená poradnou E-bezpečí (sexting, vydírání, sexuální nátlak, vyhrožování, vulgární agrese, krádeže identity, dehonestování, krádeže účtů, scam, romance scam, ransomware, adware, podvody spojené s online nákupy, kyberšikana),
  • někteří rodiče na sociálních sítích nadměrně sdílejí obsah, ve kterém figurují jejich vlastní děti (sharenting, zakládání prenatálních profilů), možnost zneužití citlivých informací v budoucnu,
  • edukační materiály jsou k dispozici na webu E-bezpečí včetně edukační hry Internet Highway.

Záznamy z webinářů najdete na Youtube kanálu projektu KAP. Nezapomeňte se ale přihlásit na další témata, webináře Online predátoři a Kyberšikana a kybernetická agrese již nahrávané nebudou.

Webináře pro rodiče:

Více informací najdete v pozvánce na sérii KyberDĚTI v sítích.