KyberDĚTI v sítích: Kyberšikana a kybernetická agrese

25. červen 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
KyberDĚTI v sítích: Kyberšikana a kybernetická agrese

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje uspořádal v tomto týdnu třetí ze série webinářů pro pedagogy a rodiče. Tentokrát na téma kyberšikany a kybernetické agrese. Lektory byli Kamil Kopecký a René Szotkowski z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V úterý 22. června se přes sto pedagogů a pedagožek zúčastnilo vzdělávací akce prostřednictvím aplikace MS Teams. O den později se připojila třicítka rodičů. Lektoři se na obou webinářích věnovali motivaci dětí k projevům kyberšikany, jejím nejčastějším formám i popisu konkrétních případů a zkušeností s agresí v online prostoru.

„Většina našich dětí a dospívajících si nedokáže představit život bez internetu a být online je pro ně velmi důležité. Anonymní prostředí ale umožňuje sobečtější, agresivnější jednání bez okamžitých postihů. Někdy bývá obtížené rozpoznat rozdíl mezi legrací a agresí,“ upozornila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová. Ve shodě s odborníky doporučuje rodičům i pedagogům dlouhodobě citlivou a empatickou komunikaci jako nejlepší prevenci rizikových jevů, které se v kyberprostoru mohou vyskytovat: „Nebojte se sdílet své zkušenosti a obavy, varujte děti, žáky před nástrahami. Zajímejte se o jejich svět, rozvíjejte dobré vztahy, aby si byli jistí, že se na vás vždy mohou s důvěrou obrátit.“

Některé z myšlenek, které zazněly:

  • termínem kyberšikana označujeme nebezpečné komunikační jevy realizované prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, jež mají za následek ublížení nebo jiné poškození oběti, ublížení může být záměrem útočníka i způsobeno nedopatřením, oběť je poškozována opakovaně, jedná se o velmi rozšířené fenomény,
  • kyberšikana přímá, nepřímá (agresor k útoku využívá jinou osobu, která často neví o tom, že se stala nástrojem útoku, např. rozšířením dehonestujících zpráv),
  • kybernetická agrese je jednorázový útok, kyberšikana je opakovaná, intenzivní, s dopady fyziologickými, emočními, behaviorálními,
  • kyberšikana není trestný čin, ale některé její projevy ano,
  • motivace dětí (pomsta, odplata za bolest, kterou dítě prožilo, přesvědčení, že oběť si to zaslouží – premianti, sociálně slabší děti, se zdravotními problémy, žáci, kteří se nebojí informovat učitele o tom, že se něco stalo, nuda, skupinový tlak, žert, co se vymknul kontrole),
  • kyberšikana pohledem EU Kids Online (ČR 8 %), ale 45, 81 % českých dětí se setkalo s některým projevem kyberšikany,
  • nejčastější formy (průnik na účet, verbální útoky),
  • nejběžnější projevy kyberšikany (publikování ponižujících záznamů nebo fotografií, ponižování, pomlouvání, dehonestace, vytváření ztrapňujících falešných profilů, krádež identity, zneužití cizí identity ke kyberšikaně nebo dalšímu sociálně patologickému jednání, provokování a napadání uživatelů v online komunikaci).

Záznamy z webinářů (kromě detailních kazuistik) najdete na Youtube kanálu projektu KAP.