Kyberbezpečnost ve školním prostředí

30. srpen 2018
Autor/ka článku: Pavlína Jedličková
Kyberbezpečnost ve školním prostředí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Vás srdečně zve na první ročník konference pro pedagogy základních škol s názvem „Kyberbezpečnost ve školním prostředí“.

Konference se uskuteční 3. 10. 2018 od 9:00 do 17:00 v Univerzitním centru Telč pod záštitou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a je určena všem pedagogickým pracovníkům základních škol, které zajímají aktuální témata přímo a významně ovlivňující osobní i školní život žáků. Takovým tématem je bezpochyby problematika kybernetické bezpečnosti, která se od roku 2022 stane platnou součástí rámcových vzdělávacích programů.

Smyslem konference je seznámit pedagogy s aktuálními trendy vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, představit stěžejní partnery a projekty v této oblasti, vytvořit prostředí pro navázání zajímavých kontaktů a nabídnout prostor pro podnětnou diskusi.

Konference bude zaměřena na čtyři hlavní témata:

„Trendy ve výuce kybernetické bezpečnosti na základních školách“

„Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti“

„Kyberděti a jejich svět – charakteristika dnešních dětí a rizik, se kterými se setkávají“

„Best practices – představení vybraných příkladů dobré praxe“

KONFERENCE JE ZDARMA & JEJÍ SOUČÁSTÍ BUDOU I PRAKTICKÉ WORKSHOPY.

V případě zájmu kontaktujte NUKIB do 21. 9. 2018 prostřednictvím e-mailové adresy: kyberkonference@nukib.cz.

Do zprávy uveďte jméno a příjmení účastníka, titul, aprobaci, název školy a e-mailovou adresu, na kterou bude následně zasláno potvrzení o registraci účastníka, program a další informace ke konferenci.

Více informací ke konferenci naleznete na webu NUKIB.cz v sekci Vzdělávání.

Zdroj: NUKIB