Kultura i školy Zlínského kraje pomáhají

3. březen 2022
Informace k Ukrajině
Autor/ka článku: Jana Galová
Kultura i školy Zlínského kraje pomáhají

V současné době probíhá v naší zemi celá řada humanitárních akcí na pomoc Ukrajině, velká vlna solidarity je obdivuhodná. Krajské příspěvkové organizace  z oblasti školství a kultury se zapojily do pomoci, individuální i té systémové.

„Pro okamžitou pomoc s ubytováním jsme připravili seznam ubytovacích možností v domovech mládeže a dalších prostorách škol, které jsou zřizované krajem. Tento seznam má k dispozici krizový štáb kraje, konkrétně je pak třeba se domlouvat s řediteli příslušných škol. Aktuálně nás oslovilo město Kroměříž, kterému poskytujeme ubytovací prostory Střední školy hotelové a služeb, a dále město Bystřice pod Hostýnem, které bude moci využít prostory Střední školy nábytkářské a obchodní,“ uvedla krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za školství a kulturu. „Celkem jsme schopni v případě potřeby uvolnit přes 300 lůžek v našich školách. Školy nabízí i stravu a řada z nich připravuje také nejrůznější aktivity, od výuky českého jazyka pro děti i dospělé přes nabídky zájmových aktivit pro děti a dospělé. Na našem portálu Zkola.cz jsme vytvořili novou rubriku Informace k aktuální situaci, kde budou všechny dostupné nabídky na jednom místě,“ dodala Fišerová.

Také kulturní příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem se snaží pomoci. „Kultura může být prostředníkem, který sbližuje a pomůže se zorientovat v novém kulturním prostředí, pomůže zbavit se stresu z války. Jsem ráda, že naše příspěvkové organizace přišly s mnoha nápady, jak pomoci lidem, kteří nyní prchají z Ukrajiny. Tyto snahy maximálně podporuji a jsem ráda za jejich iniciativu,“ řekla Fišerová.

Na platformě Baťova institutu bude po vernisáži galerie v úterý 8. 3. a po pořadu Literárního jara 16. 3. promítnuta na 15. budovu videomappingovou projekcí vlajka Ukrajiny. Baťův institut nabídl zdarma prostory pro  organizovaná setkání ukrajinských žen a dětí, uspořádání informativních schůzek dle aktuálních potřeb a plánu Centra na podporu integrace cizinců. Plánovány jsou přednášky a kurzy základní češtiny. Krajská galerie v příštím týdnu zahajuje výstavu Hany Mikulenkové, která  na vernisáži bude nabízet k prodeji grafické listy a výtěžek z prodeje  půjde na konto Člověka v tísni. Galerie také reaguje na výzvu Ministerstva kultury ČR k pomoci ukrajinským muzeím. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila kolekci literatury věnované Ukrajině a na výzvu ukrajinských knihoven bude shromažďovat a digitalizovat různé dokumenty s vazbou na konflikt, které ukrajinské knihovny chtějí uložit ve své národní digitální knihovně. Kromě toho knihovna poskytuje i informační pomoc. Muzea, galerie i  hvězdárna, které zřizuje Zlínský kraj,  připravují edukační aktivity a dílničky pro děti běženců. Muzea jsou také v kontaktu s ICOM (Mezinárodní rada muzeí) a bude-li třeba, budou schopna poskytnout odbornou pomoc kolegům z Ukrajiny.

„Kromě těchto aktivit se zaměstnanci našich organizací zapojují do pomoci, která je organizovaná například krajským úřadem nebo organizacemi, které se o uprchlíky starají. Ve spolupráci s Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a dalšími organizacemi včetně zlínské filharmonie také připravujeme benefici na podporu Ukrajiny,“ doplnila Fišerová a dodala: „Ačkoliv nyní jsou samozřejmě prioritou ty nejzákladnější potřeby bezpečí, v dlouhodobém horizontu bude školství klíčový faktor, který pomůže začlenit rodiny a zejména děti do českého prostředí a kultura bude ten prvek, který může pomoci lidem překonat traumata z války a ze ztráty domova. Proto jsem ráda, že školství  a kultura ve Zlínském kraji mají velkou vůli pomoci.”