Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽS

Státní pojištěnci

​Mezi státní pojištěnce  za splnění podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb.,  patří například:

  • nezaopatřené děti
  • poživatele důchodů z důchodového pojištění,
  • příjemci rodičovského příspěvku
  • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
  • uchazeči  o zaměstnání  včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání
  • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované
  • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby a osoby pečující o tyto osoby,
  • osoby konající službu v ozbrojených silách
  • mladiství  umístění  ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy


Zpět