Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Nakažlivá choroba a omezení člověka

V našich podmínkách považujeme za samozřejmé, že člověk má základní práva: právo na soukromí, na ochranu osobních údajů, na osobní svobodu (svobodný pohyb), právo na mlčenlivost zdravotníků i např. právo nebýt léčen. 

Základní práva ale mohou být zákonem omezena. Děje se tak např. v důsledku ochrany zdraví před některými nakažlivými chorobami. Zákon vlastně dává přednost některým právům skupiny lidí - právo na život a zdraví - před některými právy jednotlivce.

Zákon tedy může omezit některá práva jednotlivce, aby tím ochránil práva společná větší skupiny lidí. Tato omezení nebo příkazy realizují státní úřady, zejména krajské hygienické stanice, a některá zdravotnická zařízení.

Související legislativa

Užitečné odkazy

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: , rozhodují krajské hygienické stanice, v některých případech zdravotnická zařízení
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,