Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽS

Povinnosti osoby, která vykonává činnosti epidemiologicky závažné

Osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna

a) podrobit se prohlídkám u praktického lékaře, který osobu registruje, a to v případech stanovených prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím KHS (případy, které stanoví prováděcí předpis, jsou např. onemocnění osoby průjmovým, hnisavým, horečnatým nebo jiným infekčním onemocněním, nebo epidemiologicky významný kontakt osoby s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním)

b) informovat ošetřujícího lékaře o druhu a povaze své pracovní činnosti,

c) mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit KHS,

d) uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise.

Zpět

Zpět