Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽSVirus lidského imunodeficitu (HIV)
Zákon stanoví, ve kterých případech je povinné testování na HIV (jinak nedojde k určitému výkonu), nebo kdy k testování není vůbec potřeba souhlas (a test se může provést i bez vědomí dotčené osoby).

V případě, že není zákonem stanoveno povinné testování na HIV, lze test provést pouze se souhlasem osoby.

V případě reaktivního výsledku vyšetření na HIV ve screeningovém (vyhledávacím) testu je zdravotnické zařízení povinno předat biologický materiál k provedení konfirmačního (potvrzujícího) testu. Konfirmační test může provádět jen Národní referenční laboratoř pro nákazu vyvolanou virem lidského imunodeficitu.

Osoba se považuje za nakaženou HIV až v případě potvrzení vyšetření konfirmačním testem.


Zdravotnické zařízení, které bylo informováno o pozitivním výsledku konfirmačního testu, sdělí - prostřednictvím k tomu pověřeného lékaře - tuto skutečnost osobě nakažené HIV a jde-li o osoby nezletilé nebo zbavené způsobilosti k právním úkonům (nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům), jejich zákonnému zástupci. Zároveň zařízení zajistí speciální péči u odborného lékaře. Sdělení pacientovi musí doplnit o poučení o předcházení šíření infekce vyvolané HIV.


Bez souhlasu osoby (nebo jejího zákonného zástupce) mohou zákonem vyjmenované instituce a zdravotnická zařízení (s příslušným povolením) použít krev této osoby odebranou za jiným účelem, a to k vyšetření na HIV, avšak pouze pro průřezové studie výskytu infekce HIV; musí při všech úkonech prováděných k této studii zajistit a zachovat anonymitu osoby.


Mohlo by Vás zajímat: Povinné vyšetřování na HIV u dárců

 
Zpět