Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽS

Povinnosti osob nakažených HIV, břišním tyfem a paratyfem a chronickou virovou hepatitidu B a C
​Osoby, které jsou nakažené HIV, nebo šíří zárodky břišního tyfu a paratyfu, nebo které mají chronickou virovou hepatitidu B a C (lidově „žloutenka B a C“), mají určité povinnosti, aby se zabránilo šíření choroboplodných zárodků, které ti onemocní vylučují. Tyto osoby


a) se musí podrobit vyšetření a léčení a dalším protiepidemickým opatřením (neplatí pro těžce nemocné HIV),

b) musí dodržovat opatření proti přenosu nákazy na jiné osoby,

c) nesmí vykonávat činnosti, při kterých by mohly ohrozit zdraví jiných,

d) musí informovat o své nákaze před vyšetřením nebo léčbou, nebo při přijetí do ústavní zdravotní péče, nebo při přijetí do zařízení poskytujícího sociální služby,

e) musí oznamovat svému praktickému lékaři osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), údaje o zaměstnání a změny těchto údajů.


Zpět

Zpět