Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽS
Rozhodnutí KHS o povinnosti léčby infekčního onemocnění
Pokud KHS zjistí, že se člověk nepodrobil léčení infekčního onemocnění, stanoví mu rozhodnutím zdravotnické zařízení, které toto léčení zajistí.  

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (dokud není o odvolání rozhodnuto, považuje se za platné, musí se podrobit, i když se odvolá)

Za člověka, který nedovršil patnáctý rok svého věku, odpovídá za splnění povinností k léčení infekčního onemocnění její zákonný zástupce.

KHS, která vydala rozhodnutí o léčení, požádá určené zdravotnické zařízení o zajištění léčby, toto zařízení je povinno žádosti vyhovět.


Zpět

Zpět