Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽS
Rozhodování KHS o protiepidemických opatřeních

KHS rozhoduje o provedení protiepidemických opatření (KHS např. může nařídit izolaci osob, může zakázat některé činnosti, může přikázat provedení dezinfekce).

Rozhodnutí o provedení protiepidemických opatření může KHS oznámit i ústně, ale neprodleně musí doručit také písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí.

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 3 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek, to znamená, že povinnosti uvedené v rozhodnutí musejí být dodržovány, dokud při přezkoumání není rozhodnutí zrušeno.

KHS může rozhodnout, které zdravotnické zařízení provede vyšetření, léčbu nebo izolaci nakaženého.

Odvolání nakažené osoby proti rozhodnutí nemá odkladný účinek (i když se odvolá, musí se podřídit). 

Zpět

Zpět