Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Máš zdravotní postižení a chceš získat dávky? Jsi vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné osoby? Patříš mezi osoby, které mají těžkou zdravotní vadu nosného nebo pohybového ústrojí? Nebo těžké sluchové či zrakové postižení? Pak bys mohl zažádat o přiznání příspěvěku na zvláštní pomůcku. Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. Příspěvkem na zvláštní pomůcku se rozumí příspěvek na motorové vozidlo pro postižené osoby, dále příspěvek na úpravu bytu, vodící pes nebo jiné zvláštní pomůcky.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Min. práce a soc. věcí ,
Orgány VS vyjadřující: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Orgány VS podávající informace: Obec II., Obec III., Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Zveřejněno web: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,