Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽSOznamování zanedbání školní docházky a případné sankce
Školy a zdravotnická zařízení (mj. praktický lékař pro děti a dorost) jsou povinni oznamovat skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě vede zahálčivý nebo nemravný život - zejména že zanedbává školní docházku - a že rodiče neplní své povinnosti (rodičovskou zodpovědnost).

Uvedené skutečnosti oznamují školy a zdravotnická zařízení orgánu sociálně právní ochrany dětí (na městském nebo obecním úřadě).


V případě záškoláctví dítěte mohou být rodiče (nebo zákonní zástupci) postiženi uložením sankce za přestupek ohrožování výchovy a vzdělávání nezletilého (zanedbáváním péče o povinnou školní docházku žáka).


V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud už byli zákonní zástupci postiženi pravomocným rozhodnutím správního orgánu za uvedený přestupek, bude škola hlásit zanedbání školní docházky Policii ČR (trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení výchovy dítěte).


Zpět

Zpět