Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽS
Řešení
Jestliže tebe a tvoji rodinu postihla neočekávaná živelná pohroma a nezvládnete tuto situaci řešit z vlastních finančních prostředků, obraťte se na příslušnou pobočku Úřadu práce ČR, podle vašeho trvalého pobytu. Řízení o přiznání dávky - mimořádná okamžitá pomoc - se zahajuje podáním vyplněné žádosti na předepsaném tiskopise, kterou získáš na stránkách http://portal.mpsv.cz/, nebo na pobočce Úřadu práce. Žádost vyplní zákonný zástupce, tj. matka nebo otec. V rámci řízení se posuzuje, zda jste skutečně v hmotné nouzi a zda splňujete podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky.

V případě nevyhovění žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc, lze podat odvolání. Odvolání se podává na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Mohlo by Vás zajímat: Důležité kontakty

Mohlo by Vás zajímat: Důležité odkazy

Zpět