Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci získat příspěvek na péči
Oblast: Sociální a zdraví
Související situace: Chci získat dávky na bydlení
Narodilo se nám dítě se zdravotním postižením
Chci získat zdravotní pomůcku
Chci získat porodné
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou z důvodu svého špatného zdravotního stavu závislí na jiné osobě. Např. sám si neuvařím, neuklidím, nedojdu na WC, nenajím se, neumím dodržovat pitný režim, nevyřídím si potřebné věci na úřadě, nemůžu sám vypsat formuláře, nedokážu zaplatit potřebné složenky a účty, neunesu nákup aj. Máme 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. V případě získání příspěvku je zapotřebí, aby za tebe někdo vyplnil formulář, např. zákonný zástupce - rodič - matka nebo otec, odevzdal na pobočce Úřadu práce dle tvého pobytu, kde se vyřizují tyto dávky, následně se bude zkoumat tvůj zdravotní stav a to sociální šetřením u tebe doma a požádá se lékařská posudková služba, která odborně posoudí tvůj současný zdravotní stav. Podle stupně závislosti, který ti stanový lékařská posudková služba, pak úřad, kde jsi podal žádost, rozhodne o výši příspěvku na péči. 

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Orgány VS vyjadřující: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Orgány VS podávající informace: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Zveřejněno web: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,