Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci pomoci získat dávky pro prarodiče
Oblast: Sociální a zdraví
Související situace: Mám nemocného prarodiče
Chci získat dávky na bydlení
K čemu slouží sociální příplatek
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Potřebuješ získat dávky pro své prarodiče? Jsou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné osoby? Např. nenají se sami, nenakoupí si, nedokáží se sami okoupat, nezvládnou zaplatit složenky, vyplnit formuláře aj.? Nebo jsou sluchově postižení, nevidomí nebo tělesně postižení? Neboj se, i tahle situace se dá řešit. V prvním případě se jedná se o příspěvek na péči. Tato dávka náleží osobě, která sama není schopna zvládnout řešit základní životní potřeby, jako je stravování, oblékání, chůze, hygiena, úklid v domácnosti atd. Rozlišujeme 4 stupně závislosti. Od lehké až po úplnou. Dále svoji životní situaci mohou řešit pomocí dávek osobám se zdravotním postižením. Patří sem příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a využít můžeš také průkazu pro osoby se zdravotním postižením. 

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec III., Kraj, Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Orgány VS vyjadřující: Obec III., Kraj, Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Orgány VS podávající informace: Obec III., Kraj, Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Zveřejněno web: Obec III., Kraj, Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,