Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽSCo říká zákon?

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem. O osvojení nezletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit. Osvojit lze i zletilou osobu. Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel (osvojitelé) zapíše do matriky jako rodič. Dosáhla-li osoba osvojovaná alespoň 12 let, je třeba k osvojení jeho souhlasu. K osvojení je také třeba souhlasu rodičů, ledaže byl rodiče zbaven rodičovské odpovědnosti, nebo není schopen projevit svou vůli, nebo se zdržuje na neznámém místě, případně pokud rodiče zjevně neprojevuje o dítě zájem.

Zpět

Zpět