Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Skrýt strom ŽS

Typy sociálních pracovníků, podle oblasti zařazení

Typy sociálních pracovníků, podle oblasti zařazení v jednotlivých resortech z hlediska jejich kvantity a náplně práce. Zde je stručný přehled pozic:

Ministerstvo vnitra
- sociální pracovník specialista – Správa uprchlických zařízení
- sociální pracovník specialista – azylové zařízení
- sociální pracovník, správní rada

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- sociální pracovník ve speciální škole
- sociální pracovník ve školském poradenském zařízení
- sociální pracovník v zařízení ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Ministerstvo spravedlnosti
- sociální pracovník v oddělení výkonu vazby Vězeňské služby České republiky
- sociální pracovník v oddělení výkonu trestu Vězeňské služby České republiky
- sociální pracovník v oddělení výkonu vazby a trestu Vězeňské služby České republiky tam, kde výkon vazby a výkon trestu tvoří jedno společné oddělení
- úředník Probační a mediační služby
- asistent Probační a mediační služby

Ministerstvo zdravotnictví
- sestry pro sociální službu
- resocializační pracovníci v psychiatrickém zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí
- dávkový specialista státní sociální podpory
- sociálních pracovník v oblasti dávek sociální péče
- sociální pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- kurátor pro dospělé

- sociální pracovníci v úseku sociálně-právní ochrany dětí
   - terénní sociální pracovník
   - sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči
   - sociální pracovník pro problematiku CAN
   - kurátor pro děti a mládež

- koordinátor sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené

- metodičtí, koncepční a analytičtí pracovníci

- oblast sociálních služeb
   - sociální pracovníci v sociálních službách

- oblast politiky zaměstnanosti – zprostředkovatel, poradce na úřadech práce

ZPĚT

Zpět