Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci se podílet na správě školy
Oblast: Školství a EVVO
Související situace: Chci vědět, jaká mám ve škole práva a povinnosti
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Školský zákon v § 21 výslovně vymezuje základní práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků v oblasti poskytování vzdělávání a školských služeb. V odst.1 písm. d) je zakotveno právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. V odst. 1 písm. c) je pak zakotveno právo zletilých žáků a studentů volit a být volen do školské rady.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Škola ,
Zveřejněno web: ,