Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Spolužák mě ruší ve vyučování
Oblast: Školství a EVVO
Související situace: Chci vědět, jaká mám ve škole práva a povinnosti
Trápí mě mé problémy a nemám se komu svěřit
Šikanují mě ve škole
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Školní řády škol kromě jiné obsahují i ustanovení týkající se vnitřního režimu školy a pravidla hodnocení chování, tj. mimo jiné i chování žáků při vyučování. Vyrušování při vyučování (ať už souseda, či celé třídy) pak s sebou přináší riziko udělení kázeňských opatření či snížení známky z chování. V neposlední řadě může být tento problém řešen i ve spolupráci s psychologem a speciálním pedagogem a může vyústit až v pobyt v některém diagnostickém zařízení.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: Škola ,
Orgány VS podávající informace: Škola ,
Zveřejněno web: ,