Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Mohu být vyloučen ze školního klubu?
Oblast: Školství a EVVO
Související situace: Chci vědět, jaká mám ve škole práva a povinnosti
Chci se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Školní klub patří mezi školská zařízení, jejichž hlavním účelem je poskytování zájmového vzdělávání. O přijetí rozhoduje ředitel na základě písemné přihlášky. Ředitel vydává pro školní klub vnitřní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školním klubu, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a režim školního klubu, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Dále upravuje podmínky zacházení s majetkem školního klubu ze strany žáků.
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Kraj, Škola ,
Orgány VS vyjadřující: , Česká školská inspekce
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,