Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Byl jsem podmínečně vyloučen ze střední školy
Oblast: Školství a EVVO
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy je jedním ze dvou kázeňských opatření, která mají právní důsledky pro žáka či studenta. Tím druhým kázeňským opatřením je vyloučení žáka nebo studenta ze školy. Jedná se o dvě nejzávažnější opatření, která školský zákon škole při poskytování vzdělávání svěřuje. O obou kázeňských opatřeních může rozhodnout pouze ředitel školy. Tuto kompetenci nelze přenést na jiného pedagogického pracovníka školy. Tato kázeňská opatření lze uložit pouze v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem ze strany žáka nebo studenta.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Kraj, Škola ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Obec III., Kraj, Škola ,
Zveřejněno web: ,