Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci studovat při zaměstnání
Oblast: Školství a EVVO
Související situace: Chci jít na střední školu
Chci chodit na dvě střední školy souběžně
Chci získat stipendium na střední škole


ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Při přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se v 1. kole přijímacího řízení koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.


Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Kraj, Škola ,
Zveřejněno web: Kraj ,