Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Mám speciální vzdělávací potřeby, mohu jít na střední školu?
Oblast: Školství a EVVO
Související situace: Mám speciální vzdělávací potřeby, mohu jít na střední školu?
Jsem tělesně postižený, jsem omezen ve výběru školy?
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo k užívání svých práv potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, tzn. nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Tato podpůrná opatření jsou poskytována bezplatně.
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Škola ,
Orgány VS vyjadřující: , Pedagogicko-psychologická poradna
Orgány VS podávající informace: Škola ,
Zveřejněno web: ,