Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Nemůžu/nemohl se zúčastnit přijímaček na vysokou školu
Oblast: Školství a EVVO
Související situace: Neudělal jsem maturitu
Nemůžu/nemohl jsem k maturitě
Nedostal jsem se na žádnou vysokou školu Co dál?
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Podmínkou ke přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání; ke studiu v oblasti umění též dosažení vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijatí též uchazeči bez dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky pro přijetí ke studiu. Splnění těchto podmínek se ověřuje zpravidla přijímací zkouškou. Vysoká škola nebo fakulta zveřejní v dotatečném předstihu, nejméně čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu, podmínek přijetí, termín konání přijímacích zkoušek, formu a obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení. Rovněž zveřejní nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu.
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Kraj, Škola ,
Zveřejněno web: Kraj, Škola ,