Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Neodevzdal jsem včas zápisový lístek
Oblast: Školství a EVVO
Související situace:


ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, potvrdí uchazeč, popř. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, úmysl vzdělávat se na dané škole.
Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek na následující školní rok. 

Zápisový lístek musí být odevzdaný včas, tj. do 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se považuje za včas  odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nejpozdější datum na razítku pošty musí tedy být shodné  s datem posledního dne lhůty.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole v zákonem stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Související legislativa

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Škola ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Kraj, Škola ,
Zveřejněno web: Kraj, Škola ,