Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci získat zápisový lístek
Oblast: Školství a EVVO
Související situace: Chci jít na střední školu
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Týká se pouze uchazečů o denní formu studia (ne nástavbového nebo zkráceného studia). Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, potvrdí uchazeč, popř. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, úmysl vzdělávat se na dané škole.

Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek na následující školní rok. Zápisový lístek musí být odevzdaný včas, tj. do 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Kraj, Škola ,
Zveřejněno web: Kraj ,