Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Při přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení může ředitel rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se v 1. kole přijímacího řízení koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky, a to do 1. března. Uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce. V některých oborech je podmínkou pro přijetí ke studiu také prokázání potřebného talentu, tzn. součástí přijímacího řízení je rovněž talentová zkouška. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může ještě vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Škola ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Kraj, Škola ,
Zveřejněno web: Kraj, Škola ,