Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci vědět, kolik dostanu za praxi
Oblast: Školství a EVVO
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Součástí výuky některých oborů, především těch, které jsou prakticky zaměřené, je i odborný výcvik nebo odborná praxe. Odborný výcvik je zpravidla organizován jako součást výuky, kdy se žákům v rozvrhu střídají týdny teoretické výuky s týdny, kdy si prakticky zkoušejí a ověřují své teoretické znalosti v dílnách a na pracovištích. Odborná praxe pak bývá organizována souvisle v několika týdnech, a to buď přímo ve škole nebo v nějaké firmě. V mnoha školách jsou žáci vedení k tomu, aby si praxi sami zajišťovali u odborných firem dle zaměření svého oboru. Účelem odborné praxe žáků je ověření získaných poznatků, teoretických vědomostí a praktických dovedností. Žáci tak využívají a uplatňují své znalosti na konkrétním pracovišti a získají celkový přehled o budoucím zaměstnání. 

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: Kraj, Škola ,
Orgány VS podávající informace: Škola ,
Zveřejněno web: Škola ,