Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Mám nedostatečnou na konci roku na střední škole
Oblast: Školství a EVVO
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů.

V případě použití klasifikace se výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech hodnotí na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

1 - výborný,

2 - chvalitebný,

3 - dobrý,

4 - dostatečný,

5 - nedostatečný.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

 

Související legislativa

Mohlo by vás zajímat: Další informace o způsobu hodnocení žáka

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Škola ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Škola ,
Zveřejněno web: ,