Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Mám nedostatečnou na konci roku na základní škole
Oblast: Školství a EVVO
Související situace:

ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Hodnocení na konci druhého pololetí je již na rozdíl od pololetí prvního rozhodující pro postup do vyššího ročníku; v případě žáků devátého ročníku pak pro úspěšné ukončení posledního ročníku ZŠ a získání základního vzdělání. Rozhodující je pouze hodnocení z povinných předmětů (těch, kterých se musíte účastnit, včetně povinně volitelných) a také počet nedostatečných z těchto předmětů. Výjimku tvoří předměty výchovného zaměření nebo předměty, z kterých jste uvolněni - z nich se opravné zkoušky nekonají a postoupíte i s nedostatečnou do vyššího ročníku. A ještě jedna důležitá informace hned v úvodu - opakovat ročník můžete jen jednou v průběhu prvního stupně ZŠ (1. - 5. ročník) a jen jednou v průběhu druhého stupně ZŠ (6. - 9. ročník). Pokud jste na daném stupni již některý ročník opakovali, postoupíte do vyššího ročníku bez ohledu na dosažený prospěch. Pokud ale budete mít vážné zdravotní problémy, můžete si na žádost rodičů a doporučení lékaře zopakovat ročník na daném stupni i víckrát.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Škola ,
Zveřejněno web: ,