Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
V souvislosti s omlouváním žáka z vyučování je především třeba mít na paměti konkrétní ustanovení školského zákona, podle kterých jsou žáci povinni řádně docházet do školy a současně zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit, aby žák do školy řádně docházel. Škola neplní pouze funkci vzdělávací, ale neméně důležitou funkci výchovnou a má také významné postavení v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Je zákonnou povinností školy mít přehled a upozorňovat na případy dětí, které zanedbávají svou školní docházku a vedou záškolácký život nebo jejichž rodiče nebo jiní zákonní zástupci neplní řádně své rodičovské povinnosti. Z toho vyplývá, že zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. Konkrétní podmínky a způsoby omlouvání stanovuje školní řád, dokument, který povinně vydává každá škola.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Kraj, Škola ,
Zveřejněno web: Škola ,