Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Jsem cizinec, hlásím se na střední školu, mohu mít úlevy při příjímacích zkouškách?
Oblast: Školství a EVVO
Související situace: Nemůžu/nemohl se zúčastnit přijímaček na střední školu
Chci, aby mi bylo uznáno zahraniční vzdělání
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle školského zákona za stejných podmínek. Toto platí rovněž pro občany Švýcarské konfederace, občany smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a pro dlouhodobě pobývající rezidenty. Jedná se o shodné podmínky dostupnosti vzdělávání nebo školských služeb, např. podmínky přijímání ke vzdělávání a školským službám, zahájení jejich poskytování, úplaty za vzdělávání a školské služby, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a poskytování školských služeb.
"Cizinci ze třetích zemí" (nejsou občany EU ani výše uvedených států nebo jejich rodinnými příslušníky) mají za stejných podmínek jako občané EU přístup:
- k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při ústavní a ochranné výchově, pokud pobývají na území ČR;
- ke školnímu stravování, zájmovému vzdělávání, pokud jsou žáky základní školy, střední školy, konzervatoře;
- ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR;
- k předškolnímu, základnímu uměleckému, jazykovému vzdělávání a školským službám, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší jak 90 dní, nebo jsou azylanty, osobami požívajícími ochrany atd.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Škola ,
Zveřejněno web: Min. školství, mládeže a TV ,