Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Tisk řešení
Na začátek
Řešení: Studium podle individuálního plánu

​Ředitel školy může na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo žádosti zletilého žáka povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a to jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, žáka s mimořádným nadáním nebo ze závažných důvodů.

Z výše uvedeného vyplývá, že teoreticky lze dvě střední školy studovat souběžně i tehdy, je-li na jedné z nich žákovi povoleno individuální studium.

 

Užitečné odkazy: Střední školy v Olomouckém a Zlínském kraji

Zpět