Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci říct rodičům, že se chceme vzít
Oblast: Rodina a vztahy
Související situace: Chci si správně vybrat životního partnera
Můj partner se nelíbí mým rodičům

Jsem gay/lesbička

ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​Už nějakou dobu spolu chodíte, scházíte se. Přemýšlíte o společném životě a rozhodli jste se vzít. Možná jste nečekaně otěhotněli a chystáte se na novou životní fázi. Jak toto důležité rozhodnutí sdělit rodičům?

Svatba a manželství v minulosti

Svatba je většinou veřejný obřad spojený s rituálním vstupem dvou lidí do manželského stavu. Průběh této události je předepsaný zákonem, ale zároveň je tvořen tradicí a zvyklostmi v dané lokalitě.

První formou manželského soužití bylo manželství skupinové, formou rodové organizace v prvobytně pospolné společnosti byl matriarchát. Protože muž zajišťoval obživu a byl často mimo domov, ženy se stýkaly i s jinými muži, a nebylo možné zjistit otcovství. Proto se příbuzenecká linie odvozovala od matky. Postupně docházelo k soužití jednoho muže a jedné ženy s tím, že po rozchodu děti zůstávaly s matkou. Monogamie se stala jedinou uznávanou formou soužití, v patriarchálním manželství se původ určuje podle muže. Úlohou rodiny je poskytnout svým členům materiální zabezpečení a ochranu. Tyto funkce tradičně zajišťoval muž, proto se ženy ocitly v podřízeném postavení. I když byly v mnoha společnostech a etapách vývoje společnosti ctěny jako dárkyně života. Dalším aspektem je, že manželství začíná sloužit k politickým cílům.

Ve středověku se do formování manželských vztahů významně promítlo učení křesťanství. Ideálem se stal trvalý vztah jednoho muže a jedné ženy, založený na vzájemné lásce, úctě, věrnosti. V roce 1783 byla manželským patentem Josefa II. zrušena církevní jurisdikce a umožněn civilní sňatek.
Výběr partnera prováděli rodiče, typické bylo soužití více generací a vedoucí postavení muže. Rodiny byly stabilní, přestože chyběla hlubší citová vazba mezi manželi, kterou nahradila společná starost o materiální zabezpečení všech členů ovlivněná vzájemnou ekonomickou závislostí. Jakmile se naskytla vhodná příležitost a rodiče měli přichystané potřebné věno, dívka často ve věku 15-17 let se mohla vdát. Zásnuby i svatba byly na vesnici velkou událostí, na kterou se všichni těšili.

Další změna nastala postupně od období Velké francouzské revoluce, kdy se zrodilo hnutí propagující ideály rovnosti, svobodné volby manželského partnera. Rozpadu patriarchální rodiny napomohla také industrializace a zaměstnanost žen. Postupně docházelo k prosazování individuálních zájmů nad společnými, poklesu množství uzavřených manželství a také porodnosti.
V dnešní době se sňatky většinou neuzavírají kvůli majetku a společenskému prospěchu, ale z důvodů citové náklonnosti a rozhodnutí strávit společně další život, založit rodinu.

Užitečné odkazy

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Nejvyšší soudy, Vrchní soudy, Okresní soudy ,
Orgány VS vyjadřující: Obec I., Obec II., Obec III., Kraj ,
Orgány VS podávající informace: Kraj , Partnerské a rodinné poradny; Linky důvěry; Psychologická a psychoterapeutická pracoviště
Zveřejněno web: , Partnerské a rodinné poradny; Linky důvěry; Psychologická a psychoterapeutická pracoviště