Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Šikanují mě ve škole
Oblast: Rodina a vztahy
Související situace:

ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
​Slovo šikana pochází z francouzského chicane, což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, ale i byrokracie, pronásledování, ponižování, zneužívání. Šikanou nazýváme agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvyklé snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese. Mezi agresorem a obětí existuje osobní asymetrický vztah. Oběť ví, kdo ji ubližuje, ale bojí se ho. Šikana spočívá v násilí všeho druhu. Různá působení bolestí (bití, kopání, škrábání, pálení atd.), může to být i ponižující tělesná manipulace (obnažování, jíst nebo vypít něco odporného), poškozování a braní osobních věcí, slovní napadání, zotročování. To je přímá šikana.

Existuje i šikana nepřímá, která spočívá v sociální izolaci. Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti.
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec III., Škola , Policie ČR
Orgány VS vyjadřující: Obec III., Škola , Policie ČR
Orgány VS podávající informace: Obec III., Škola ,
Zveřejněno web: ,