Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Oslovila mě náboženská skupina
Oblast: Rodina a vztahy
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​V České republice se vyskytuje podle rejstříku Ministerstva kultury ČR 32 registrovaných církví a náboženských společností.  Církev a náboženská společnost je definovaná zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, jako „dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě“. Zákon stanoví podmínky působení církví, které se vztahují i na neregistrované církve a náboženské společnosti.

Ty nesmějí vyvíjet činnost, která je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, lidskosti, snášenlivosti a bezpečnosti osob, popírat nebo omezovat práva jiných osob, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost, podporovat násilí, omezovat osobní svobodu vytvářením závislosti za pomoci nátlaku nebo působit částečně nebo zcela v utajení. (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Církev_a_náboženská_společnost)

Od roku 1989 došlo v naší zemi k úpadku tradičního náboženského života a proměně náboženské scény. Tradiční církve ztratily příznivce i členy. Potřeba duchovního života u velkého množství obyvatel České republiky ale neklesla, třebaže se k náboženskému vyznání při opakovaných sčítáních lidu hlásí čím dál méně lidí.

Co je nebezpečná náboženská skupina? Jak poznat sektu? Mnohé skupiny používají velmi propracované metody, jak k sobě lidi přilákat. Problém je, pokud vás učení vede k tomu, abyste nemysleli a nerozhodovali se sami za sebe. Potom se můžete ocitnout v nebezpečí.
Používané metody návnady mohou být různé. Členové sekt s oblibou užívají frází, pomocí kterých se snaží získat nad vámi převahu. Například výroky typu: „Měl by ses nad sebou zamyslet. Jsi moc negativní, materialistický. Moc přemýšlíš. Chci jen pomáhat druhým, změnit tvůj život k lepšímu..“
Sekty mohou být velmi přitažlivé pro mladé lidi s touhou po duchovním životě a náboženských hodnotách, kteří se principiálně straní velkých institucionalizovaných církevních společností. Politika proti náboženskému extremismu je v České republice zabezpečována na úrovni státní (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Policie ČR a orgány podílející se na tvorbě legislativy umožňující registraci náboženských společností) i nestátní (nevládní organizace).

Mohlo by vás zajímat

Související literatura

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Min. kultury ,
Orgány VS vyjadřující: Min. kultury , Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
Orgány VS podávající informace: Min. kultury, Škola , Policie ČR; Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
Zveřejněno web: Min. kultury , Policie ČR; Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů