Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Mám problémy kvůli barvě pleti
Oblast: Rodina a vztahy
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​Až 85% naší populace přiznává, negativní postoje vůči cizincům. Česká republika dlouhá léta patřila mezi země, které byly vůči světu uzavřené. Dalším faktem je skutečnost, že některé minority, které u nás žijí, vyznávají odlišný styl a způsob života. Chovají se jinak než majorita. Mají jiné hodnoty, jinak vnímají.  To co je pro nás norma, pro ně normou být nemusí a tak se stává, že občas na sebe minorita a majorita  narazí.  Tyto tendence posilují i různé skupiny občanů, někdy nevhodné zásahy státu, neřešení těžkostí, nestanovení jasných pravidel.  Strach z neznámého, uzavřenost ČR, negativní zprávy, předsudky, stereotypy, generalizace jsou hybné síly xenofobie. Právě z těchto důvodů se cizincům nebo lidem s jinou barvou pleti u nás nežije snadno. I když společnost vůči nim není většinou otevřeně nepřátelská, přesto lze z gest, chování i jednání vyčíst minimálně odtažitost, opatrnost a podezíravost. Přitom setkávání kultur, cestování, migrace jsou jevy, které jsou přítomné nejen v naší zemi. Budeme se setkávat s cizinci nejen těmi, kteří přijedou jako turisté, ale i s těmi, kteří se tady budou chtít usadit, získat azyl nebo se oženit či vdát. Budeme mít za sousedy Romy, Ukrajince, Poláky atd. Budeme vedle nich žít. Musíme se tolerovat, spolupracovat a chovat se k sobě navzájem lidsky. Jen tak bude dobře oběma - majoritě i minoritě.

Související legislativa

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,