Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci pomáhat druhým lidem Chci být užitečný
Oblast: Rodina a vztahy
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​Chtěli byste ve svém volném čase pomáhat druhým lidem, cítit se prospěšní, dát svému životu nový smysl? Stát se dobrovolníkem může prakticky každý z nás v některých chvílích svého života. Většinou se nenazýváme dobrovolníkem, ale běžně pomůžeme známému v nesnázích, sousedce zalijeme květiny, když je na dovolené, zajdeme nakoupit nemocné babičce.

Vůbec nejde o to, kolik je nám let, jak jsme vzdělaní, kolik máme zkušeností nebo dovedností. „Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může jít pomoc konkrétnímu člověku či organizaci, která pomoc potřebným poskytuje – např. organizaci zaměřené sociálně, zdravotně, ekologicky či kulturně. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože takřka každý umí něco, co může poskytnout ostatním.“ (Novotný, Stará a kol., 2002).

Dobrovolnictví je něco, co zde již bylo dávno, neboť člověk má již od pradávna dispozice k tomu, aby nebyl lhostejný ke svému okolí a ke světu. Rozlišujeme dobrovolnou občanskou výpomoc (v rámci rodiny, příbuzných a sousedských vztahů), vzájemně prospěšné dobrovolnictví (členové příslušného sdružení v rámci širší komunity - obce, fary, sportovního klubu, např. dobrovolní hasiči, Sokol), veřejně prospěšné dobrovolnictví (neziskové organizace a dobrovolnická centra, myšlenka „být potřebný a užitečný svému okolí.“, např. Skauting, YMCA), dobrovolnou službu (dobrovolný dlouhodobý závazek vykonávat dobrovolnou práci zpravidla mimo svoji zemi). Zapojit se můžete jak krátkodobě při jednorázových akcích, tak pravidelně a opakovaně.

Proč být dobrovolníkem?

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Min. vnitra ,
Orgány VS vyjadřující: Min. vnitra ,
Orgány VS podávající informace: Kraj, Min. vnitra, Úřad práce , Dobrovolnicé organizace
Zveřejněno web: Kraj, Min. vnitra , Dobrovolnicé organizace