Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
V současné době se často vyskytují situace, kdy zaměstnavatel svému zaměstnanci nevyplácí mzdu včas, v plné výši nebo neplatí vůbec. V takovém případě máte několik možností, jak se bránit. Za odvedenou práci Vám náleží plat bez ohledu na to, jak si zrovna vede Váš zaměstnavatel. Zákoník práce říká, že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Dojde-li k tomu, že mzda není řádně a včas vyplacena, pak na Vás nemůže nikdo žádat, abyste pro něj vykonávali práci, za kterou Vám neplatí. Pokud se firma s výplatami zdrží více než patnáct dnů po datu splatnosti, můžete s okamžitou platností zrušit pracovní poměr. Datem splatnosti se rozumí výplatní termín, který máte stanoven v pracovní smlouvě. V případě, že zrušíte pracovní poměr s okamžitou platností, budete mít nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (obecně 2 měsíce). Okamžitým zrušení pracovního poměru ale nezaniká ani Váš nárok na nevyplacenou mzdu! Doporučujeme se rovněž obrátit na Státní úřad inspekce práce s tím, že Vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu/plat ve stanoveném termínu. Pro jistotu se rovněž informujte i na úřadu práce, jestli se zaměstnavatel mezitím neocitl v platební neschopnosti – pak máte možnost podat žádost o uspokojení mzdových nároků. Další postup závisí na tom, v jaké fázi platební neschopnosti (insolvence) se zaměstnavatel nachází. Podle konkrétní situace je třeba určit instituci, která je příslušná k uspokojení Vašich mzdových nároků např. soud, úřad práce nebo insolvenční správce.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,