Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Udělal/a jsem přestupek
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​Přestupek je deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem - buď přímo zákonem o přestupcích nebo i jiným zvláštním zákonem.

Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba. Přestupky neprojednávají soudy, ale většinou obecní úřady, které k tomu ovšem mají zřízeny zvláštní tříčlenné komise k projednávání přestupků, jimž má předsedat osoba s právnickým vzděláním.

K projednávání některých přestupků jsou příslušné i jiné úřady, např. přestupky týkající se ochrany osobních údajů projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen na návrh. Souhlasí-li s tím pachatel, lze přestupek projednat i na místě ve zjednodušeném, tzv. blokovém řízení, anebo v tzv. příkazním řízení.

Rozhodnutí o přestupku se vydává ve správním řízení, je správním aktem a proti pravomocnému rozhodnutí lze vždy podat správní žalobu k soudu. Je-li pachatel je shledán vinným, musí státu nahradit náklady řízení, jež jsou stanoveny paušální sazbou 1 000 Kč; v blokovém nebo příkazním řízení tato povinnost odpadá.

Související legislativa

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec I., Obec II., Obec III., Okresní soudy ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,