Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Našel/našla jsem peníze, cizí doklady, zbraň, cennou věc
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
​Jistě se Vám někdy stalo, že jste našli nějakou věc. Co teď s ní? Co je povinností každého s ní udělat? Pokud najdete věc, na kterou se nevztahuje zvláštní úprava, měli bysteji vrátit vlastníkovi, pokud není znám, tak ji odnést na obecní úřad. Samotnou ztrátou se vlastnictví k věci totiž nemění, nálezce je v každém případě povinen věc odevzdat a to vlastníkovi (je-li znám) nebo příslušné obci (obci, na jejímž katastrálním území byla věc nalezena). Problémem může být, zda nálezcem je ten, kdo věc "najde" (např. ji uvidí ležet na cestě) anebo jen ten, kdo ji vezme k sobě. Každou věc je zřejmě třeba posoudit individuálně z hlediska dobrých mravů tak, že nálezcem je každý, kdo věc "najde", aniž by ji musel nutně uchopit; nejde-li o věc zjevně nepatrné hodnoty, je povinen ji vzít k sobě a předat vlastníkovi či obci. Poruší-li tuto povinnost, nelze vyloučit jeho odpovědnost za škodu tím způsobenou; přitom je třeba vzít do úvahy okolnosti, za kterých k nálezu došlo. Jestliže se vám poštěstí nalézt větší finanční sumu, nenechávejte si ji. Pomyslete na situaci, kdy by se ztráta přihodila vám. Jako poctivý nálezce máte nárok na odměnu, která činí 10 % z nalezené věci. Nárok vyplývá z občanského zákoníku (§ 1056 odst. 2). K tomu si můžete připočítat i náklady, které vám vznikly oznámením. Peníze předejte na obecním úřadě (městské čtvrti) a to podle místa nálezu. Chtějte od úředníků potvrzení o převzetí nálezu. Tím se vyhnete zneužití peněz ze strany úředníků, kteří by s předanými penězi měli jiné cíle.

Najdete-li archeologický nález, musíte ho také odevzdat a rovněž máte nárok na odměnu ve výši 10%. Každopádně byste jakýkoliv nález měli odevzdat, pořád hrozí riziko, že Vás někdo práskne a jednak budete kryti před svým vlastním svědomím!

Související legislativa

Užitečné odkazy

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Obec I., Obec II., Obec III., Kraj ,
Zveřejněno web: ,