Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Vím o podvodu / padělání
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
​Padělek, falzifikát nebo falzum je předmět, který se vydává za jiný, obvykle cennější předmět. Jeho původce je padělatel nebo falzátor. Padělky se vyskytují v mnoha oblastech, počínaje platidly, listinami a dokumenty, přes umělecké předměty, starožitnost i až po průmyslové zboží, zejména značkové. Padělání peněz, výtvarných děl, veřejných listin a ochranných značek jsou samostatné trestné činy, ostatní se mohou trestat jako podvod. Odhaduje se, že komerční ztráty způsobené paděláním v současnosti dosahují asi 500 miliard USD. Podvod je čin, kterého se dopustí ten, kdo zneužije cizí nevědomosti k vlastnímu obohacení. Typicky jde o vylákání peněz pod nějakou záminkou (dodání věci, záloha na elektřinu). Následně podvodník zmizí a oběť o své peníze přijde. Ve většině zemí je toto konání trestným činem. Jak v případě padělání, tak v případě podvodu, by občan pokud o takové činnosti ví, měl tuto skutečnost neprodleně oznámit na příslušný útvar Policie ČR. 


Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: , Policie ČR
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,