Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Pracovali jste v zahraničí a nyní se vracíte domů. Gratulujeme Vám k získání zkušenosti s prací a životem v cizí zemi. Vracíte se obohacení o pracovní dovednosti, ale hlavně sebevědomější. Uspět v cizině není hračka a Vy to víte. Zorientovat se v novém městě, akceptovat tamější kulturu a pracovní návyky a hlavně komunikovat v cizím jazyce přece jen vyžaduje velké nasazení. Abyste mohli vše získané po návratu domů zúročit, připravte se na to, že než ze země odjedete, je třeba vyřídit několik formalit. Tyto záležitosti jsou podstatné z hlediska Vašeho zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a také Vaší další pracovní kariéry. Je nutné vzít v potaz, v jaké zemi jste pracovali. Členské země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko mají jiný, výhodnější systém než země ostatní. Podotýkáme, že následující informace vycházejí z toho, že v cizině jste pracovali a pobývali legálně. Opačnou možností se zde vůbec nezabýváme, protože nelegální práci a pobyt v zahraničí Vám v žádném případě ve Vašem vlastním zájmu nedoporučujeme! 

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce, ČSSZ, Zdravotní pojišťovna ,
Zveřejněno web: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce, ČSSZ, Zdravotní pojišťovna ,