Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci vědět, kde mám platit daně, když pracuji v zahraničí
Oblast: Občansko-právní
Související situace: Chci vědět, jaké daně a poplatky musím platit státu
Pracoval/ a jsem v zahraničí a vracím se domů
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do zahraničí. Pokud pracujete nebo jste pracovali v cizině, logicky nastane situace, kdy budete řešit povinnost odvodu daně z příjmů. V otázce daňových dovodů z Vašich příjmů nehraje roli, zda pracujete v členském státě Evropské unie nebo mimo Evropskou unii. Záležitosti spojené s daňovými odvody pracovníků jsou totiž řešeny mezinárodními smlouvami mezi jednotlivými státy. Jejich smyslem je upravit daňovou oblast tak, aby nedocházelo k dvojímu zdanění Vašich příjmů. Rozsah daňové povinnosti, kterou máte vůči určitému státu, vyjadřují výrazy daňový rezident a nerezident. Česká daňová legislativa uvádí, že ti, kdo mají na území ČR trvalý pobyt nebo se zde obvykle zdržují déle jak 183 dní v kalendářním roce, jsou daňoví rezidenti ČR a musejí platit daň jak z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky, tak ze zdrojů v zahraničí. Nezáleží na tom, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny "doma" či v zahraničí, ani na tom, kde činnost skutečně vykonáváte. Při stanovení daňového rezidentství se klade důraz na to, kde máte stálý byt a kde je středisko Vašich životních zájmů. Dalšími kritérii bývají zpravidla místo obvyklého pobytu a státní občanství. Zásadní informací jistě je, že daňové rezidentství určuje, ve které zemi daně z příjmů odvedete. Pokud máte na území České republiky trvalé bydliště, daňové přiznání zde tak jako tak musíte podat. Jde jen o to, zda v České republice daň i zaplatíte nebo ne.

 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce, Finanční úřad , Česká daňová správa
Zveřejněno web: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce, Finanční úřad , Česká daňová správa