Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci vědět, zda se mi práce v zahraničí započítá do důchodu
Oblast: Občansko-právní
Související situace: Pracoval/ a jsem v zahraničí a vracím se domů
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Pro získání odpovědi na Vaši otázku je zásadní, v jaké zemi jste pracovali. Ti z Vás, kteří našli uplatnění v některé ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a nebo ve Švýcarsku, jsou v mírné výhodě. Jedním ze základních principů EU a států EHP plus Švýcarska je právo občanů na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany EU stejně jako s vlastními státními příslušníky tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v jednotlivých členských zemích. V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Důvodem je různorodost sociálních systémů těchto zemí, které jsou založeny na odlišných principech a mají i různá institucionální uspořádání. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, to znamená, že rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná a pro tyto případy vytváří EU pravidla vlastní - koordinační. V praxi to znamená uplatňování několika principů; my pro naše potřeby uvádíme ty, které se týkají sociálního zabezpečení a tedy i Vašeho budoucího důchodu: 1. Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na starobní důchod v některém z nich. 2. Princip zachování nabytých práv zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě, kde získal na dávky nárok, ale do kteréhokoli jiného členského státu. V praxi to znamé následující - odpracovaná doba (a tedy i účast na sociálním pojištění) v jednom státě se Vám započítá do potřebné odpracované doby pro nárok na důchod v jiném členském státě. A dále, starobní důchod Vám může být vyplácen do kteréhokoliv členského státu. Rozhodli jste se strávit podzim života ve slunném Španělsku? Necháte si svůj starobní důchod z České republiky vyplácet do Španělska. Pracovali jste mimo členské státy Evropské unie, EHP a Švýcarska? Pak se Vám odpracovaná doba v cizině započítá do potřebné odpracované doby pro nárok na důchod jen v případě, že s danou zemí má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, která možnost započtení dob pojištění předpokládá. Jedná se o Ukrajinu, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Republiku Makedonie a Turecko. V souvislosti s problematikou zápočtu odpracované doby v zahraničí pro nárok na důchod musíme zdůraznit, že vycházíme z předpokladu, že v dané zemi pracujete legálně. To znamená na základě pracovní smlouvy, kdy je Vám příjem řádně zdaněn a odvádíte z něj v této zemi zálohy na sociální a zdravotní pojištění!

 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce, ČSSZ ,
Zveřejněno web: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce, ČSSZ ,