Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci se dozvědět o zdravotním pojištění při práci v zahraničí
Oblast: Občansko-právní
Související situace: Sehnal jsem práci v zahraničí, co teď?
Zdrav pojištění při pobytu v cizině (studium nebo práce)
Chci se pojistit
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Pokud se chystáte pracovat v zahraničí, měli byste věnovat pozornost Vašemu zdravotnímu pojištění. Jen řádná účast na zdravotním pojištění Vám zaručuje poskytnutí lékařské péče v případě onemocnění nebo úrazu. Před odjezdem za prací do zahraničí by Vaše první kroky měly vést na Vaši českou zdravotní pojišťovnu, kde se budete informovat o konkrétním postupu k zajištění zdravotního pojištění v cizině. Základní otázkou je, zda odjíždíte pracovat do některé z členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či do Švýcarska a nebo míříte za prací mimo tyto státy. Pro práci v zemích EU/EHP a Švýcarska totiž platí odlišný režim než v případě ostatních zemí. A aby to nebylo příliš jednoduché, Česká republika má s některými zeměmi světa (mimo EU/EHP a Švýcarsko) uzavřeny ještě mezinárodní dohody týkající se zajištění zdravotní péče. Na úvod přinášíme několik jednoduchých pravidel: 1. Pokud pracujete v členském státě EU/EHP a Švýcarska, jste zdravotně pojištěni v místě výkonu práce. 2. Pokud pracujete v některé ze zemí, se kterými má Česká republika uzavřenu mezinárodní dohodu, postupujte dle této mezinárodní dohody. 3. Pokud pracujete mimo členské státy EU/EHP a Švýcarska a místo výkonu Vašeho zaměstnání se nenachází ani v některé ze zemí "ošetřených" mezinárodní dohodou, musíte si veškeré náklady na zdravotní péči platit sami a česká zdravotní pojišťovna pak výdaje zpětně neproplácí. Při zaměstnání v těchto zemích se o možnostech účasti na zdravotním pojištění informujte u tamější zdravotní pojišťovny. Pro shrnutí: Před odjezdem za prací do jakéhokoliv cizího státu je bezpodmínečně nutné, abyste navštívili Vaši českou zdravotní pojišťovnu a odjezd do zahraničí jí nahlásili!!!

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce, Zdravotní pojišťovna , Centrum mezistátních úhrad
Zveřejněno web: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce, Zdravotní pojišťovna , Centrum mezistátních úhrad